Zoals elke vereniging, bedrijf, instantie, of hoe je het ook noemen wilt, heeft ook UFO wat regeltjes waar je je aan dient te houden. Hier komen ze:

  • Gij zult niet stelen van UFO of van mede UFO-lede (gij zult gewoon in zijn algemeenheid helemaal niet stelen) of anderszins ongepast gedrag vertonen
  • Gij zult netjes op tijd je contributie betalen als je daarvoor een factuur ontvangt
  • Gij zult UFO niet aansprakelijk stellen voor letsel ten gevolge van het volgen van een training
  • UFO verplicht zich tot het aanbieden van de prachtige sport genaamd Ultimate Frisbee aan jou, als trouw lid
  • Gij zult zo af en toe een bardienst draaien en op andere dagen af en toe aan de bar een drankje drinken 🙂
  • Gij zult geen pornografische of kwetsende teksten en/of plaatjes uploaden
  • Gij zult de ‘code of behaviour’ (in gewoon Hollands: fairplay 🙂 ) in acht nemen, die zo kenmerkend is voor de sport