Leuk dat je lid wilt worden!

Onder de 18 bent? Vul dan ook de contactgegevens van de ouder of voogd in.

Kosten

Wat het UFO lidmaatschap kost lees je op de pagina Lidmaatschap. Lees deze door zodat je weet wat de kosten zijn.

En download alvast het automatische incasso formulier. Deze kun je ingevuld mailen naar de penningmeester.

Algemene voorwaarden

Zoals elke vereniging, bedrijf, instantie, of hoe je het ook noemen wilt, heeft ook UFO wat regeltjes waar je je aan dient te houden. Hier komen ze:

 • Gij zult niet stelen van UFO of van mede UFO-lede (gij zult gewoon in zijn algemeenheid helemaal niet stelen) of anderszins ongepast gedrag vertonen;
 • Gij zult netjes op tijd je contributie betalen als je daarvoor een factuur ontvangt;
 • Gij zult UFO niet aansprakelijk stellen voor letsel ten gevolge van het volgen van een training;
 • UFO verplicht zich tot het aanbieden van de prachtige sport genaamd Ultimate Frisbee aan jou, als trouw lid;
 • Gij zult geen pornografische of kwetsende teksten en/of plaatjes uploaden;
 • Gij zult de ‘code of behaviour’ (in gewoon Hollands: fairplay) in acht nemen, die zo kenmerkend is voor de sport.

Persoonsgegevens & privacy

Voor lidmaatschap heeft UFO persoonsgegevens van je nodig. UFO slaat deze op in de ledenadministratie. Deze worden voor verenigingsdoeleinden gebruikt, zoals:

 • Factureren van je lidmaatschapskosten middels het platform van Conscribo
 • Aanmelden als lid van de Nederlandse Frisbee Bond (verplicht bij deelname aan competitie)
 • Je e-mailadres toevoegen aan de mailinglijsten die binnen de club gebruikt worden voor interne communicatie
 • Je adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden ontsloten voor alle leden van UFO via de website
 • Je naam en e-mailadres na het beëindigen van je lidmaatschap voor eventuele jubileum evenementen. Op verzoek zullen we deze verwijderen.

UFO is momenteel bezig om een protocol op te zetten voor iedereen die toegang heeft tot de ledenadministratie (bestuur en webmaster), zodat alleen de noodzakelijk gegevens gedeeld worden via veilige kanalen indien dit nodig is voor verenigingsdoeleinden.

Bij uitschrijving zullen we, indien alle betalingsverplichtingen voldaan zijn, alle gegevens uit onze administratie verwijderen met uitzondering van: naam, lid sinds, afgemeld op, e-mailadres. Het kan enige tijd kosten voordat onze ledenadministratie is bijgewerkt aangezien wij afhankelijk zijn van vrijwilligers. Ook kan het enige tijd duren voordat deze uit onze periodieke back-ups zijn verdwenen.

Nieuwe gebruiker*Verplicht veld