Als je geen lid meer van UFO kunt of wilt zijn, is het belangrijk je lidmaatschap op te zeggen. Zolang wij niet weten dat je geen lid meer bent, geven we je door aan de bond en onze overkoepelende stichting van het sportpark. We betalen voor je! En die kosten belasten we uiteraard door aan jou. Als je je lidmaatschap dus niet opzegt, is dat financieel nadelig voor UFO.

Er zijn veel mensen die wel lid zijn, maar (tijdelijk) niet trainen om verschillende redenen. Niet komen trainen is voor ons dus niet automatisch een opzegging!

Dus: wil je je lidmaatschap beëindigen, stuur dan een mail naar de secretaris.