Veilig sporten

Sportiviteit en fairplay zijn belangrijke waarden in de frisbeesport en komen terug in the spirit of the game: respect voor elkaar en de regels van de sport. Zo kan iedereen op een prettige manier Ultimate spelen. Ook een veilige sportomgeving vinden we bij UFO belangrijk. Daarin is dan ook geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren
  • en/of als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten
  • én plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.
Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Als slachtoffer, als beschuldigde, maar ook als je getuige bent of geen prettig gevoel hebt bij een situatie. Ook bestuurders kunnen een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon.
UFO heeft twee vertrouwenscontactpersonen:
Lilian & Maarten

Uiteraard kun je (één van) hen aanspreken op de club of onderstaand formulier invullen

    Contact Vertrouwenscontactpersonen

    Ik ben geen computer

    Je kunt je bericht ook anoniem verzenden, de vertrouwenscontactpersonen kunnen dan natuurlijk geen contact met je opnemen. De gegevens die je hier invult worden niet online opgeslagen, maar alleen verzonden naar het emailadres van de vertrouwenscontactpersonen