NOC*NSF zegt het heel mooi “een sportend kind = een lerend kind!” Sporten en bewegen draagt op heel veel manieren bij aan de ontwikkeling van het kind. Als jeugdtrainers zien wij dat via sport wij een opvoedende rol hebben voor het kind en elk kind kunnen helpen ontwikkelen. Elk kind heeft drie ontwikkelingsgebieden en frisbee draagt bij aan de ontwikkeling van deze gebieden: motorische-, cognitieve-, en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Motorische ontwikkeling

Bij de motorische ontwikkeling leert een kind controle te krijgen over de spieren in het lichaam. Bij sporten stimuleer je dit op heel veel verschillende manieren. Zowel de grove als de fijne motoriek komen aan bod. Naast de fysieke vaardigheden heeft bewegen ook een positieve invloed op de schoolprestaties en het zelfbeeld van het kind.

Cognitieve ontwikkeling                                  

Bij de cognitieve ontwikkeling hebben we het onder andere over onthouden, problemen oplossen en intelligentie. Bij een frisbeewedstrijd heb je een goed geheugen, concentratie en goede taalvaardigheden nodig. Daarnaast zorgt bewegen voor een verbeterde bloedsomloop en meer zuurstof in de hersenen, waardoor je je beter kunt concentreren. Dit alles zorgt voor een beter cognitief functioneren en indirect voor betere schooluitkomsten. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling komt heel goed naar voren hoe Ultimate Frisbee zich onderscheidt van andere sporten. Doordat Spirit of the Game de verantwoordelijkheid van eerlijk spel volledig bij de spelers zelf neergelegd wordt er hard aan het sociaal-emotionele gebied gewerkt. Dit betekent onder andere dat het kind bij frisbee leert omgangsregels en relaties tussen mensen te begrijpen, gevoelens te begrijpen en met de gevoelens om te gaan. Ook wordt het kind uitgedaagd om morele kwesties op te lossen. Hierbij ontwikkelt het kind belangrijke vaardigheden zoals respect, behulpzaamheid, geduld, sportiviteit, rechtvaardigheid en zelfbeheersing.

 Rol van de trainer

Onze jeugdtrainers zijn zich elke training weer bewust van de taak en verantwoordelijkheid die zij hebben. Wij zien het als onze taak om een veilig sportklimaat neer te zetten, om samen met het kind een positief zelfbeeld te creëren, plezier in het sporten te behouden en kinderen met een groei-mindset te ontplooien. Alleen als aan deze eisen wordt voldaan, kan er gewerkt worden aan de hierboven beschreven ontwikkelingsgebieden.

Groei-mindset

Wij ontwikkelen bij onze jeugdtrainingen een groei-mindset. Dit doen we door sporters leren uitdagingen aan te gaan, vol te houden bij tegenslag, open te staan voor feedback, te leren van anderen en eigen kwaliteiten te ontdekken en te benutten. Onze focus ligt op ontwikkeling en plezier, niet op winnen